Ladataan...

Deletec Oy laina

300 000.00 €
10.50 %
Yrityslaina
Deletec hakee 300.000 euron käyttöpääomarahoitusta hiljaisen sesongin ajalle sekä investointien loppuunsaattamiseksi. Yhtiön korolliset velat ovat 1,15 MEUR ja niitä lyhennetään noin 250 TEUR vuositasolla. Kapasiteetin kasvun sekä paremman myyntikatteen myötä kannattavuus tulee parantumaan. Ennustettu käyttökate on noin 400 TEUR vuositasolla, minkä tulisi riittää lainanlyhennyksiin. Yhtiön liikevaihto on viime vuosina kasvanut ja kuluvalla tilikaudella päästään yli 2,5 MEUR liikevaihtoon. Viime tilikauden kasvua ja kannattavuutta rasitti tilikauden lopulla sattunut palovahinko, joka keskeytti tuotannon kahdeksi kuukaudeksi. Kannattavuutta parantaa kuluvalla tilikaudella myös uusi parempikatteinen myyntisopimus, joka astui voimaan tammikuussa 2019. Yhtiön omavaraisuusaste 1 MEUR pääomalaina mukaan luettuna on vahva ja korollisten velkojen määrä on maltillinen. Yhtiön varat muodostuvat pääosin reaaliomaisuudesta sekä koneista ja laitteista. Sijoittajille Deletec Oy tarjoaa 10,5 % laskennallista vuosikorkoa. Luottoanalyysi on nähtävissä lainakuvauksen liitteissä. Lainalla on yrityksen avainhenkilön antama 100.000 euron henkilötakaus. Laina-aika päättyy viimeistään 20.12.2020. Laina on luonteeltaan kuukausilyhenteinen laina, jossa lainattua pääomaa ja sille maksettavaa korkoa maksetaan kuukausittain takaisin sijoittajille. Lainassa on neljän (4) kuukauden lyhennysvapaa alkuun. Yleisistä ehdoista poiketen, yritys voi maksaa jäljellä olevan lainan pääoman korkoineen kokonaisuudessaan takaisin ennen lainan maksun viimeistä eräpäivää, jolloin korko määräytyy todelliselta laina-ajalta. Ennenaikaisesta takaisinmaksusta yritys maksaa sijoittajille kahden (2) prosentin lisäpalkkion. Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy riskejä. Voit menettää sijoittamasi pääoman kokonaan tai osittain. Et välttämättä saa sijoituksellesi lainkaan tuottoa, ja sijoituskohteen luovutettavuutta on sopimusehdoin rajoitettu.
    Liitteiden tarkastelu vaatii sisäänkirjautumisen.
caf20c09-23b2-4db5-9ac5-5e974fe1c192
18 kpl (15 osamaksua jäljellä)
Eräpäivä Lyhennys Korko Yhteensä  
20.07.2019 0.00 € 3 193.15 € 3 193.15 € Maksettu
20.08.2019 0.00 € 2 675.34 € 2 675.34 € Maksettu
20.09.2019 0.00 € 2 675.34 € 2 675.34 € Maksettu
20.10.2019 20 000.00 € 2 589.04 € 22 589.04 € Odottaa
20.11.2019 20 000.00 € 2 496.99 € 22 496.99 € Odottaa
20.12.2019 20 000.00 € 2 243.84 € 22 243.84 € Odottaa
20.01.2020 20 000.00 € 2 140.27 € 22 140.27 € Odottaa
20.02.2020 20 000.00 € 1 961.92 € 21 961.92 € Odottaa
20.03.2020 20 000.00 € 1 668.49 € 21 668.49 € Odottaa
20.04.2020 20 000.00 € 1 605.21 € 21 605.21 € Odottaa
20.05.2020 20 000.00 € 1 380.82 € 21 380.82 € Odottaa
20.06.2020 20 000.00 € 1 248.49 € 21 248.49 € Odottaa
20.07.2020 20 000.00 € 1 035.62 € 21 035.62 € Odottaa
20.08.2020 20 000.00 € 891.78 € 20 891.78 € Odottaa
20.09.2020 20 000.00 € 713.42 € 20 713.42 € Odottaa
20.10.2020 20 000.00 € 517.81 € 20 517.81 € Odottaa
20.11.2020 20 000.00 € 356.71 € 20 356.71 € Odottaa
20.12.2020 20 000.00 € 172.60 € 20 172.60 € Odottaa